Notícias

Actualitat d'OPP Group

Interessant estudi publicat el 2 de Juny a National Hog Farmer

Publicat el dia

Analitza a 893 granges i vora d’1,5 milions de verres els descarts i morts, per mida de granja, mostrant una correlació, de més mortalitat en granjas grans (més de 4000 mares) que en menys de 900 mares.

Realitza una comparativa de tres tipus de granja: amb gàbies, amb corrals i estacions electròniques. Les mitjanes de mortalitat (sow death) són semblants entre grups EXCEPTE, al top 25 de les estacions, que és la que presenta millors dades en TOTS els paràmetres. Sent la mortalitat, aproximadament la meitat que la dels altres grups. 7% contra 3,6%.