Avís legal

 AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 1. DADES IDENTIFICATIVES:

En compliment amb el deure de informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, a continuació es reflexen les següents dades: l’empresa titular de domini web és OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L., amb CIF B61913570, amb domicili a aquests efectes a Lleida,  PCiTAL Turó de Gardeny, Edifici H3, 1a Planta, Oficina 10, C.P. 25003, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 31506, foli 16, fulla 192011.

Correu electrònic de contacte: info@infoporc.com

 

 1. USUARIS:

L’accés i/o ús d’aquest portal d’ OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. creadora del lloc web atribueix la condició de USUARI, que accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús aquí reflexades. Les citades Condicions serán d’aplicació independenment de les Condicions Generals de Contratació que en el seu cas resultin d’obligat compliment.

 

 1. ÚS DEL PORTAL:

OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. proporciona l’accés a multitut d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) en Internet pertanyent a OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. creadora del lloc web o als seus llicenciats als que el USUARI pot tenir accés. El USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’extén al registre que fóra necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En dit registre el USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com conseqüència d’aquest registre, el USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. El USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, foros de discussió o grups de notícies) que OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. creadora del lloc web ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per:

 • incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
 • difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic -il·legal, d’apologia del terrorisme o atentatori contra els drets humans;
 • provocar danys en els sistemes físics i lògics de Nom de l’empresa creadora del lloc web , dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la red virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats;
 • intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. se reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atentin contra la juventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. no serà responsable de les opinions vertides pels usuaris a través dels foros, xats, o altres eines de participació.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES:

OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altres normatives vigents en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals del usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que el usuari pugui sol·licitar a OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L., farà saber al usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació u oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. informa que dona compliment a la Llei 34/2002 de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials en cada moment.

 

 1. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL:

OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. per sí o com cesionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, audio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut de lo disposat en els artícles 8 y 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posta a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L.. El USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. El USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines d’OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L.

 

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT:

OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L.,  no es fa responsable, en cap cas, dels danys i prejudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors u omisions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

 1. MODIFICACIONS:

OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L., es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

 

 1. ENLLAÇOS:

En el cas de que en www.oppgroup.com se disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs de Internet, OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. no excercirà cap tipus de control sobre dits llocs i continguts. En cap cas OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantitzarà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitut, amplitut, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dits hipervincles o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes conexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

 1. DRET D’EXCLUSIÓ:

OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’ Ús.

 

 1. GENERALITATS:

OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L., perseguirà el incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes las accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

 1. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ:

OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ:

La relació entre OPTIMAL PORK PRODUCTION S.L. i el USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sometrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida.