DrySist

Problemàtica actual

El transport de porcs vius, és probablement la principal via de transmissió de malalties entre granges porcines. A OPP Group ens agrada dir que la bioseguretat d’una granja és tan bona com el rentat i desinfecció del camió que la visita.

En aquest context, s’ha demostrat que el virus de PRRS es transmet principalment pels vehicles de transport de porcs, molt més que per altres vies de transmissió (via aerògena, contacte amb operaris, etc.).

Els sistemes de desinfecció química de camions que s’utilitzen actualment, presenten nombrosos inconvenients:

  • Dilució dels desinfectants i la seva inactivació en presència de matèria orgànica
  • El temps requerit per l’eliminació de bacteris
  • Gran acumulació de desinfectants sobre el camió al finalitzar el procés, el que dóna lloc a que es congelin en èpoques fredes de l’any.
  • Greus conseqüències medioambientals per l’ús de líquids desinfectants

 

La nostra resposta al problema: DrySist

OPP Group, ha desenvolupat un innovador sistema de descontaminació tèrmica, el sistema DrySist.

El nostre objetiu amb DrySist, és oferir al mercat un sistema de desinfecció ràpid, segur i fiable, que minimitzi el impacte medioambiental i redueixi el cost financer de cada desinfecció.

A més a més, DrySist confirma i emet un certificat electrònic de l’èxit del procés de desinfecció, de manera que cada procés es registrat i comunicat a temps real a les persones que el usuari de DrySist consideri oportunes.

El procés de desinfecció de DrySist es divideix en 3 etapes:

  1. Termo descontaminació de la caixa de transport d’animals, (monitoritzada amb 6-9 sensors de temperatura)
  2. Nebulització de solució desinfectant en poques quantitats, però amb alta penetració a la zona de rodament i xassís
  3. Desinfecció manual de la cabina, seguint el protocol nord-americà del PED