V-ETIC

V-ETIC registre tractaments

Degut a la creixent necessitat de millorar el control dels processos de medicació a les granges, OPP Group decideix el 2012, iniciar un ambiciós projecte que procurarà solventar els 3 problemes fonamentals dels tractaments injectables a les granges:

  • La necessitat de garantir el compliment de les bones pràctiques pel que fa als tractaments aplicats als animals, és a dir: què s’injecta, qui ho injecta, com, quan i per què ho fa
  • Generar un registre electrònic de l’esdeveniment (l’administració d’un medicament), que ens permeti controlar els temps de supressió dels antibiòtics, de manera que no quedin residus a la carn en el moment de la seva venta
  • La gestió de la farmàcia de la granja, de manera que l’ús dels tractaments es relacioni automàticament amb el sistema de gestió de la granja per portar a terme un control detallat del inventari dels medicaments
V-ETIC registre tractaments

Per solucionar aquests problemes, un equip multidisciplinari d’OPP Group, ha desenvolupat i verificat el que avui anomenem V-ETIC, un sistema de vacunació i administració de medicaments portable amb certificació per mitjà dels xips RFID que permet el registre electrònic dels tractaments injectables.

V-ETIC registre tractaments

Un cop finalitzat el desenvolupament del projecte, passades les proves de seguretat de les dades, i acabada la fase de proves en entorn real, ens endinsem en la fase pre-comercial del projecte. S’arriba a un acord amb l’empresa alemanya Henke-Sass Wolff, qui produeix i comercialitza a escala mundial, equips mèdics i xeringues, per a la promoció i comercialització de la V-ETIC arreu del món.