Salut animal

El consumidor d’avui en dia cada vegada té una major preocupació per les garanties sanitàries i la traçabilitat dels productes que compra i consumeix. És per això que des d’OPP Group, considerem vital no únicament col·laborar amb els nostres clients per optimitzar la productivitat de les seves explotacions, sino també assegurar-nos d’oferir al consumidor final les màximes garanties sanitàries i de traçabilitat al llarg d’aquest procés.

 

Benestar animal

A OPP Group hem dissenyat un model de producció en el que els animals romanen en llibertat durant tota l’etapa de gestació, millorant de forma molt significativa el nivell de benestar dels mateixos sense renunciar en cap moment a un control total sobre l’alimentació i les actuacions que es realitzen sobre els animals.

 

Salut Animal

El paradigma de gestió sanitària d’OPP Group està basat en el concepte de benestar animal. Així, el disseny de les naus i el model de producció que proposem, garanteixen un nivell mínim de generació d’estrès en els animals, lo que optimitza la seva resposta als programes sanitaris i de vacunació aplicats.

A més a més, assessorem als nostres clients en la implantació de programes nutricionals i de inmunització personalitzats, entenent quin és l’estat sanitari de les seves instal·lacions i proposant un pla d’acció a seguir per incrementar la producció d’animals sans en les seves explotacions.

 

Micronutrició

Las necessitats nutricionals dels animals són diferents en funció de la fase del cicle productiu en la que es troben. Mitjançant la utilització d’estacions electròniques d’alimentació (ESF), que permeten instal·lar equips de micro dosificació i disposen d’un software propi, OPP Group dissenya complements nutricionals específics per cada fase de la gestació, millorant així el pes i vitalitat dels garrins al naixement.