Notícias

Actualitat d'OPP Group

Drysist

Publicat el dia


El nostre objectiu amb Drysist, és oferir al mercat un sistema de desinfecció ràpid, segur i fiable, que minimitzi l’impacte mediambiental i redueixi el cost financer de cada desinfecció.

Més informació: Clic aquí