Notícias

Actualitat d'OPP Group

Memòria Econòmica de Catalunya 2016

Publicat el dia

El passat dijous 22 de juny la Generalitat de Catalunya va presentar la seva Memòria Econòmica per l’any 2016 fent especial atenció en la Indústria 4.0. OPP group ha sigut escollit en dita memòria com exemple d’empresa lleidatana d’exportació internacional d’un nou model de producció porcina. Joan Sanmartín i Roger Galofré presentaran el 29 de juny una descripció del nostre model de negoci i les seves impresions sobre el futur de la indústria agroalimentària en la Cambra de Comerç de Lleida.